Eerlijke rozen

Onder eerlijke rozen verstaan wij bloemen die duurzaam en sociaal verantwoord zijn geteeld. Keurmerken bieden daarvoor een indicatie. Op gecertificeerde kwekerijen zijn de arbeidsomstandigheden in de regel beter dan op niet-gecertificeerde kwekerijen. Ook nemen bedrijven met een keurmerk maatregelen om het milieu te beschermen. Kwekers komen in aanmerking voor een keurmerk wanneer zij voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van mens en milieu.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er een collectieve arbeidsovereenkomst moet komen, waarin zaken als betaald overwerk en zwangerschapsverlof zijn vastgelegd. Vrouwen kunnen voor hun rechten opkomen via de organisatie van de werkers waar zij in vertegenwoordigd zijn. Op de kwekerijen moeten trainingen georganiseerd worden over non-discriminatie en het voorkomen van seksueel misbruik (Bron: Max Havelaar, MPS-SQ, Fair Flowers Fair Plants).

Kies jij voor eerlijke bloemen? Damaris, Ester, Zeituni, Rosemary en Monica werkten vroeger voor reguliere kwekerijen. Nu werken ze voor vooruitstrevende kwekers. Daar vertellen ze over hun ervaringen . Een wereld van verschil. Bekijk hoeveel jouw keuze betekent voor deze vrouwen.