Over de campagne

In 2012 lanceerde Hivos de campagne Power of the Fair Trade Flower om de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de Oost-Afrikaanse bloemenindustrie te verbeteren.

Jaarlijks worden miljarden bloemen vanuit Afrika naar ons land verscheept. Bloemen die door vrouwen worden gekweekt en geplukt. Uit verschillende onderzoeken* door lokale organisaties blijkt dat de arbeidsomstandigheden van deze vrouwen vaak slecht zijn.

Hivos streeft naar een situatie waarin álle bloemen eerlijk en duurzaam worden geproduceerd. Met de campagne wil Hivos de situatie van vrouwen in de bloemenindustrie verbeteren door het aanbod van eerlijke bloemen op de Nederlandse markt te vergroten en beter zichtbaar te maken in winkels.  

In de Afrikaanse landen waar de bloemen vandaan komen werkt Hivos samen met lokale organisaties aan betere werkomstandigheden voor vrouwen. Zo worden trainingen gegeven in bloemenkwekerijen, krijgen vrouwen juridische ondersteuning bij conflicten en pleiten lobbyisten voor betere arbeidswetgeving. Binnen het Floriculture Sustainability Initiative zit Hivos aan tafel met kwekers, brancheorganisaties, handelaren, maatschappelijke en certificeringsorganisaties om het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bloemensector te bevorderen.

*Hivos baseert zich op onderzoek en ervaringen van lokale organisaties, waaronder de Kenya Human Rights Commission, Cobades, Fida, de Uganda Workers Education Association, Tanzanian Plantation and Agricultural Workers Union, Women Working Worldwide en de Internationale Vakbond (IUF). Deze organisaties hebben onderzoek gedaan naar lonen, flexibele contracten, uitbetaling van overuren, zwangerschapsverlof, kinderopvang, het recht op (vakbonds-)organisatie, seksuele intimidatie en het gebruik van chemicaliën.