Privacy

Hivos gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens op deze website en handelt hierbij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Hivos hiertoe wettelijk verplicht is.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Hivos te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Hivos. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst, het verlenen van service en/of om u te informeren over ontwikkelingen bij Hivos en onze aangesloten partnerorganisaties indien u daarop prijs stelt. Hierbij tracht Hivos rekening te houden met uw voorkeuren. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk (Postbus 85565, 2508 CG Den Haag), telefonisch (070-3765500) of per e-mail afmelden.

Beveiliging gegevens 
Hivos maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag 
 Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Dit hebben wij nodig om onze website aan te passen aan de belangstelling en ervaringen van webbezoekers.

Links naar websites en cookies van andere partijen  
Op de site van Hivos staan hyperlinks naar andere websites. Daarnaast bieden we embedded content aan van andere sites. Hivos is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Hivos verwijst. Ook is Hivos niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen 
Hivos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Homofobiemeter
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Hivos te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Hivos. Alleen als u dit heeft aangegeven, hebben wij u toegevoegd aan het adressenbestand van onze nieuwsbrief.

Vragen 
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons webteam:  webredactie@hivos.nl