Terms and Conditions

Begin mei 2015 publiceert Hivos online de Eerlijke Bloemengids, waarin consumenten op zoek kunnen naar verkooppunten van eerlijke bloemen in hun omgeving. Op dit moment zijn keurmerken vrij onbekend en meestal niet zichtbaar in de winkel. Hierdoor kan de consument geen goed geïnformeerde keuze maken. Hivos wil consumenten helpen in hun zoektocht naar eerlijke, duurzame boeketten.

Wat zijn eerlijke bloemen?

Onder eerlijke bloemen verstaan wij bloemen die geteeld zijn op kwekerijen die zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor hun werknemers, welke rekening houden met het milieu, en als zodanig gecertificeerd zijn. Deze bloemenkwekerijen zijn veelal gecertificeerd met minimaal één sociaal (eerlijk) en milieu (duurzaam) keurmerk.

Vragenlijst

Om in aanmerking te komen om als bloemisterij opgenomen te worden in de Eerlijke Bloemengids, kunnen bloemisten hun bloemenwinkel(s) registreren en een vragenlijst invullen. Met de vragenlijst verifiëren wij of u in uw winkel eerlijke bloemen verkoopt en deze gecertificeerde bloemen duidelijk zichtbaar voor de consument aanbiedt. Daarnaast hopen wij inzicht te krijgen in de bloemensector in het algemeen.

De vragenlijst invullen kan op deze website met behulp van de inlogcode in de begeleidende brief in de toolkit, die bloemisten per post hebben ontvangen van Hivos. Als u voor 25 april 2015 reageert kunnen wij bijtijds beoordelen of uw bloemenzaak bij de lancering kan worden vermeld in de Eerlijke Bloemengids.

Vermelding in de Eerlijke Bloemengids

Voor de lancering van de gids zullen wij rapporteren op basis van welke criteria wij hebben besloten om uw bloemisterij wel of niet in de gids op te nemen. Wij kunnen bijvoorbeeld besluiten om een bloemisterij niet in de gids op te nemen indien deze geen of te weinig informatie heeft verstrekt, indien onvoldoende zeker is dat eerlijke bloemen worden verkocht of indien de zichtbaarheid voor consumenten niet goed genoeg is. Ook is het mogelijk dat u weliswaar een keurmerk hanteert, maar dat dit keurmerk onvoldoende waarborgen biedt voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en voor het milieu, en u daarom toch niet in de gids wordt opgenomen.

Mocht u in een later stadium aanpassingen doen in uw in- en verkoopbeleid, kunt u overigens alsnog worden opgenomen in de gids. In dat geval kunt u uw antwoorden op deze vragenlijst aanpassen via de website www.eerlijkebloemengids.nl met behulp van de inlogcode in de brief.

Heeft u vragen over de Eerlijke Bloemengids, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via eerlijkebloemengids@hivos.nl.