Responsive image

Wat zijn eerlijke bloemen?

Wat zijn eerlijke bloemen? Onder eerlijke bloemen verstaan wij bloemen die duurzaam en sociaal verantwoord zijn geteeld. Keurmerken bieden daarvoor een indicatie. Op gecertificeerde kwekerijen zijn de arbeidsomstandigheden in de regel beter dan op niet-gecertificeerde kwekerijen. Ook nemen bedrijven met een keurmerk maatregelen om het milieu te beschermen. Kwekers komen in aanmerking voor een keurmerk wanneer zij voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van mens en milieu. Deze kwekerijen hebben veelal minimaal één sociaal (eerlijk) en milieu (duurzaam) keurmerk.

Voor de werkneemsters betekent het dat de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) onderdeel zijn van hun arbeidsomstandigheden. Belangrijke aspecten zijn het betalen van een minimumloon en het garanderen van een gezonde en veilige werkomgeving zonder blootstelling aan schadelijke bestrijdingsmiddelen. Vanwege het grote aantal vrouwelijke medewerkers wordt van sociaal verantwoorde kwekers ook een actief beleid verwacht om seksueel misbruik uit te bannen.

Ook wordt op deze kwekerijen rekening gehouden met rechten op het gebied van zwangerschapsverlof, werknemers kunnen meepraten in werknemersverenigingen en er wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers.

Also read

 • Foto: Leonard Faustle

  Duurzaam rozen kweken bij Finlays

  07/07/2015

  Op een duurzame manier rozen kweken, met respect voor mens en milieu. Bij de Keniaanse rozenkwekerij Finlay Flowers geloven ze in de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe ze dat in de praktijk brengen? Bekijk de film.

  Read more

 • bj_0124619-X2

  Wat is er mis?

  02/05/2015

  Vraag jij je wel eens af waar jouw bos rozen vandaan komt? In de afgelopen twintig jaar is de sierteelt namelijk grotendeels verplaatst naar Oost-Afrika en Latijns-Amerika. Inmiddels ligt meer dan de helft van het wereldwijde rozenareaal in landen als Kenia, Ecuador en Ethiopië.

  Read more

 • HI-15-03-PFF-Website-beeld-1024x510

  Rozen uit Afrika

  De campagne Power of the Fair Trade Flower vertelt het verhaal van vrouwen in de Afrikaanse bloementeelt. Jaarlijks worden miljarden bloemen vanuit Afrika naar ons land verscheept. Bloemen die door vrouwen worden gekweekt en geplukt. Vaak onder slechte omstandigheden.

  Read more